Om oss

ALD carmarket er bilsalgskanalen for et av Norges største biladministrasjons- og operasjonelle billeasingselskaper, ALD Automotive. ALD Automotive eies av den franske storbanken Société Générale. 

ALD Automotive beskjeftiger i dag 60 ansatte. Alle med bred kunnskap og erfaring fra bransjen og med ekspertise på sine fagområder. 

Partnerskap og forpliktelser er sentrale og viktige områder for vårt selskap, og våre ansatte arbeider alle for å skape tilfredshet hos våre kunder. ALD Automotive er en av de største innkjøpere av varer og tjenester innenfor området bil i Europa. Denne kjøpekraft anvendes i alle markeder, og tilfaller deg som enkeltkunde. Vår ekspertise på fagområdet samt vår størrelse, gir oss markante fortrinn for reduksjon av bilholdskostnader og er en direkte garanti til våre kunder for optimale totalbetingelser.

Vi har vært en suksess i markedet siden oppstarten i 1999, og har vært et av de hurtigst voksende biladministrasjonsselskaper. Vi representerer noe nytt, ved at vi kan tilby deg som kunde et forutsigbart bilhold uten budsjettering, men med faste garanterte kostnadselementer. Dette satt sammen med våre konkurransedyktige betingelser har gitt oss en fantastisk posisjon også i Norge. 

Vårt forretningsgrunnlag 

ALD Automotive skal tilby kundetilpassede og behovsdekkende konsepter for finansiering og administrasjon av biler for bedrifter og offentlig sektor. 

Vår visjon 

ALD Automotive skal være et ledende selsakp innenfor finansiering og biladministrasjon for næringsliv og offentlig sektor. Vi skal tilby firmabilmarkedet de mest innovative og best tilpassede konsepter. Vi skal videre anerkjennes for å ha de mest motiverte og kunnskapsrike medarbeidere. 

Vårt verdigrunnlag 

For å utvikle og oppnå våre mål og visjoner skal ALD Automotive være:

  • Innovative og kreative
  • Solide og langsiktige
  • Kundefokuserte

 Om ALD Automotive International

ALD Automotive eies av Société Générale, som igjen er Euro sonens 6. største bank. ALD Automotive tilhører bankens divisjon DSFS, spesialiserte finansieringsløsninger, og beskjeftiger over 5.000 medarbeidere i mer enn 43 land. ALD Automotive finansierer og administrerer i dag en bilflåte på over 1,5 millioner biler, hvilket gjør oss til en gigant i Europas biladministrasjonsmarked. 
Våre kunder drar store fordeler av en god geografisk dekning, og at ALD Automotive i tillegg til sentralisert europeisk rapportering kan tilby dedikerte kundeteam over landegrensene. 

Klikk på nedenstående linker for mer informasjon:

Spørsmål?

Ring oss på: 67 10 87 37

Eller fyll inn skjema under så tar vi kontakt med deg